Dagvattenutredningar inför detaljplan

Uppdrag

Vatten och samhällsteknik har stor erfarenhet av att ta fram dagvattenutredningar inför detaljplan. Dagvattenfrågan är ofta komplex och i våra utredningar hanterar vi så väl kvantitetsfrågor som översvämningar och trygg avvattning samt kvalitetsfrågor. Vid behov använder vi dag- och ytvatten modellen för att beräkna förväntad belastning och bedöma reningsbehov och effekt av föreslagna åtgärder. På Vatten och Samhällsteknik AB arbetar civilingenjörer, planarkitekter, landskapsarkitekter, VA-projektörer och en biolog och därmed har vi en bred kompetens och vi bollar ofta svåra detaljplanefrågor med varandra.

Exempel på dagvattenutredningar är Södra staden i Kalmar, Rifa Kalmar, Bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar, Varta i Hultsfred, Lalandia i Motala.

Beställare

Kalmar kommun, Motala kommun, Hultsfreds kommun, Kalmar Vatten AB

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text