Dunkehallaån, Jönköping

Uppdrag

Dunkehallaåns nedre delar och mynning i Vättern utgör ett unikt inslag i Jönköpings centrala delar. Här finns naturvärden och kulturvärden med kvarndammar från 1600 talet. Vatten och Samhällsteknik har i flera omgångar utfört miljötekniska undersökningar av sediment i de tre nedersta dammarna vid Stallkvarn, Hospitalkvarn och Hulukvarn. Vi har även projekterat för nödvändiga muddringsarbeten och nya dammfästen förberedda för en mer ändamålsenlig drift och anpassade för framtidens klimat.

Allt finns sammanställt i en projektplan för Dunkehallaåns nedersta dammar. Projektplanen mynnar ut i anmälan om efterbehandling samt anmälan om vattenverksamhet där Vatten och Samhällsteknik tagit fram underlagen och varit tekniskt rådgivande i samråd med tillståndsmyndigheter.

Beställare

Tekniska kontoret, Jönköpings kommun.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text