Högsby översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell och kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen för Högsby kommun ger en framförhållning och beredskap för kommunens fortsatta utveckling och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Planen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Beställare:

Högsby kommun

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text