Kalmar Öland-Airport

Kalmar Öland Airport ägs av Kalmar kommun och drivs av Kalmar Öland Airport AB. Flygplatsen är en viktig regional flygplats för näringsliv och privatpersoner i sydöstra Sverige och har även en mindre militär verksamhet.

Uppdrag

Vi har hjälpt flygplatsen med att söka miljötillstånd, dels det som meddelades av Koncessions­nämnden för Miljöskydd 1994, dels ansökan i Mark- och Miljödomstolen 2018. Kalmar Dämme som renar dagvattnet från flygplatsen utvecklades och projekterades av oss. Dämmet byggdes 1996.

 • Miljökonsekvensbeskrivningen 2018 omfattande:
  • Flygbuller.
  • Utsläpp till mark och vatten inklusive beräkningar.
  • Utsläpp till luft inklusive beräkningar.
  • Påverkan på natur-, kultur- och friluftsområden.
  • Kemikalie- och avfallshantering.
  • Miljöpåverkan på grund av olyckor.
 • Teknisk beskrivning, 2018.
 • Upprätta samrådsunderlag, driva samrådsprocessen samt upprätta samrådsredogörelse, 2018.
 • Kompletteringar och bemötande av inkomna yttranden, 2018-2019.
 • Utredning om brandövningsplatsen med avseende på PFAS, 2014.

Beställare

Kalmar Öland Airport AB. (Luftfartsverket 1993).

Kalmar Dämme

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text