Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport har använts för reguljär flygtrafik sedan 1959 och är idag Sveriges största flygplats med över 60 000 resenärer varje dag. Swedavia lämnade 2011 in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten. Det tidigare tillståndet enligt gamla miljöskyddslagen hade två villkor som skapade problem för flygplatsen. Mark- och miljödomstolen gav 2013 ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten. Det nya tillståndet innebar nya villkor för bland annat vatten och att det så kallade utsläppstaket för koldioxid ersattes med en handlingsplan. Swedavia överklagade det nya tillståndets villkor för buller och flygvägar och i november 2014 meddelade Mark- och miljööverdomstolen nya villkor för detta. De nya villkoren medger att dagens inflygningar i högtrafik till bana 3 kan fortsätta.

Uppdrag

  • Miljökonsekvensbeskrivning som ingick i tillståndsansökan, medverkan vid domstolsförhandlingar och i överklagandeprocessen, 2008-2014.
  • Sammanställning av resultat från prövotid med avseende på den samlade dagvattenhanteringen inklusive förslag på slutliga villkor, 2018-2019.
  • MKB för ansökan om ändring av villkor för utsläpp av koldioxid och kväveoxider (avgastaket), 2003-2004.
  • Ett flertal utredningar, projekteringar samt tillståndsprövning av anläggningar avseende säsongslagring för rening av dagvatten från banor och rampytor, 2007-2014.
  • Underlag avseende utsläpp till luft för flygplatsens årliga miljörapport under de flesta åren 2006 – 2011. Framtagande av hela flygplatsverksamhetens miljörapport för 2013.
  • Ceequalförstudie för ny pir och nytt driftområde, 2015.

Beställare

Swedavia

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text