Vattenskyddsområden och vattenföreskrifter

Uppdrag

Vi har medverkat till att arbeta fram förslag på vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för flera kommuner i sydöstra Sverige, som exempel kan nämnas

  • Grundvatten ur berg (Jämjö och Fågelmara; Karlskrona k:n)
  • Grundvatten i grusavlagringar (Råsbäck, Kalmar k:n)
  • Förstärkning med infiltration (Sandbäckshult, Mönsterås k:n)
  • Ytvatten (Lyckebyån, Karlskrona, Emmaboda och Lessebo k:n)
  • Vattenskyddsområde för Lyckebyåns vattentäkter är ett samarbetsarbete mellan kommunerna Lessebo, Emmaboda och Karlskrona då vattnet följer sina egna vägar utan hänsyn till kommungränserna. Gemensamt har ån och dess tillflöden setts över för att säkra skyddet av ån för fortsatta uttag av råvatten och vidare behandling till dricksvatten. Lyckebyån är viktigt ur många aspekter för dricksvattenproduktion, processvatten, recipient, kraftverk, naturvård och rekreation.

    Beställare

    Borgholms Energi, Emmaboda Energi, Kalmar Vatten, Karlskrona k:n, Lessebo k:n, Västerviks k:n

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text