Utredare inom miljö och vatten samt markprojektering, Kalmar

Utredare inom miljö och vatten samt markprojektering, Kalmar

Vi är alltid intresserad av kunniga och engagerade personer som önskar arbeta inom våra arbetsområden.
Är du främst intresserad av arbete med exempelvis utredningar som berör våra vattenresurser eller med projektering inom gata och VA med utgångspunkt från Kalmar .
Välkommen att höra av dig eller skicka in en ansökan till
Åsa Blixte, asa.blixte@vosteknik.se

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text