Vårt hållbarhetsarbete

Vatten och Samhällsteknik är ett klimatpositivt företag!

Vatten och Samhällsteknik är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Sedan flera år tillbaka har vi haft som miljömål att aktivt arbeta för minskade utsläpp av koldioxid från vår samlade verksamhet. Elkraftsförsörjningen av våra kontorslokaler sker med så kallad grön el och uppvärmningen sker med fjärrvärme, som till dominerande del produceras med biobränsle. Vi har även stimulerat våra medarbetare att i allt ökad grad använda i första hand kollektiva färdmedel och i andra hand miljöbilar vid tjänsteresor.

De koldioxidutsläpp som vi inte har lyckats eliminera kompenserar vi genom årliga inköp av certifikat för utsläpps­reduktion (i enlighet med Kyoto-protokollets mekanismer) motsvarande 110 % av våra årliga samlade utsläpp inkl. personalens resor till och från arbetet. För närvarande innebär klimatkompensationen stöd till ett projekt i Malawi avseende restaurering av dricksvattenbrunnar och distribution av energieffektiva spisar. Detta möjliggör tillgång till rent dricksvatten och minskad förbrukning/eldning av ved, som tidigare delvis åtgick till kokning av orent dricksvatten. Stödet till projektet innebär härigenom en minskning av växthus­gaser motsvarande 110 % av vårt företags utsläpp. Förutom att reducera utsläppen av koldioxid så bidrar projektet till en hållbar utveckling i Malawi på flera sätt, bl.a. genom att minska avskogning samt att förbättra inomhus­miljön, hälsan och den vardagliga situationen för främst kvinnor och barn på landsbygden i Malawi.

Här kan du läsa mer om Malawi-projektet.

Här finns certifikat avseende vårt senaste inköp av utsläppsreduktionscertifikat via firstclimate.

Vill du veta mer om Vatten och Samhällstekniks arbete med att minska vår klimat­påverkan, kontakta Maria Sandström på tfn 036-19 64 82.

 

Guldsponsor för Team Rynkeby

Vi är stolt guldsponsor för Team Rynkeby – God Morgon Jönköping 2022 och stöttar därmed barncancerfondens viktiga arbete. Läs mer om Team Rynkeby här: https://www.team-rynkeby.se

Team Rynkeby - Guldsponsor

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text